fbpx

Slováci v tom majú jasno: učiteľom by finančne neprilepšili!

Čo si myslia Slováci o učiteľoch? Vážime si ich prácu, alebo práve naopak? Aj na tieto otázky ponúkajú odpovede Prieskumy verejnej mienky o postavení učiteľov na Slovensku, ktoré sú súčasťou prebiehajúcej súťaže Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica.

Letné prázdniny sú síce za dverami, ale súčasný stav slovenského školstva neprestáva byť tŕňom v oku ako laickej, tak aj odbornej verejnosti. V centre pozornosti sa dlhodobo ocitajú pedagógovia, ktorí sú v systému vzdelávania najdôležitejší a ktorých pôsobenie výrazne ovplyvňuje žiakov a študentov. V rámci prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska, ktorá hľadá najlepšieho učiteľa na Slovensku, sa preto organizátori podujali zmapovať ich postavenie v našej spoločnosti.

,,Kedysi mal učiteľ obrovskú prestíž a požíval veľkú úctu. Sme presvedčení, že tú si zaslúžia učitelia aj dnes, lebo sa často stretávajú s dešpektom a to nielen na strane školákov či študentov, ale žiaľ aj ich rodičov,“ hovorí Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu.

Z výsledkov prieskumu1, ktorého sa zúčastnilo 1005 respondentov vyplynulo, že 80 % opýtaných si povolanie učiteľov váži. V rebríčku povolaní sa učitelia ocitli medzi  rešpektovanými povolaniami akými sú hasič, lekár a vedec. Kritickejšie pri tom pedagógov vnímali respondenti vo veku 18 – 34 rokov, ide teda o ľudí, ktorí školské časy nemajú až tak dávno za sebou. Z pohľadu regiónov majú napríklad učiteľov základných škôl najmenej v úcte v Nitrianskom kraji a najviac si ich vážia v Banskobystrickom a v Trnavskom kraji. Prieskum taktiež ukázal, že medzi najmenej vážené povolenie patrí poslanec parlamentu.

Podobný celosvetový prieskum pod názvom Teacher Status Index2 realizovala pred časom Nadácia Varkey Foundation, ktorá porovnávala status učiteľov v 21 krajinách. V hodnotení najlepšie obstáli učitelia v Číne, Grécku, Turecku a naopak, najhoršie v Izraeli, Brazílii a u našich susedov – Českej republike. Prieskum odhalil zásadné rozdiely v postavení učiteľov a zistil, že v mnohých krajinách viac ako tretina rodičov by „zrejme“ alebo „rozhodne“ nepodporila svoje deti v kariére učiteľa.

,,Výsledky prieskumu poukazujú na to, že povolanie učiteľa má síce v spoločnosti nadpriemernú váženosť, ale na druhej strane nie je ani pre mladých ľudí a ani ich rodičov vysnívanou profesiou. Dôvodom je určite aj skutočnosť, že z hľadiska platových pomerov sa naopak ocitá skôr medzi menej atraktívnymi povolaniami a pritom si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, psychickej odolnosti a zároveň aj osobného nadšenia a motivácie celoživotne sa vzdelávať,“ dopĺňa Martin Slosiarik z agentúry Focus, ktorá realizovala prieskum na Slovensku.

Status učiteľov v jednotlivých krajinách

Platy učiteľov ako top priorita?

V súvislosti s postavením učiteľov sa naozaj dlhodobo diskutuje aj o spôsobe a výške ich odmeňovania. Platy pedagogických pracovníkov sú často spomínané ako jedna z príčin negatívneho vývoja v školstve. Ako však ukázal prieskum medzi rodičmi detí navštevujúcich základnú alebo strednú školu3, spoločnosť je v otázke platov učiteľov polarizovaná. Ak by totiž boli k dispozícii dodatočné finančné zdroje pre školu, až dve tretiny opýtaných by preferovali ich využitie na učebné pomôcky, viac ako polovica by ich použila aj na zveľadenie budov alebo na mimoškolské aktivity. Na druhej strane, iba štvrtina rodičov by voľné prostriedky v školstve investovala do vyšších platov učiteľov. Oproti globálnemu priemeru4, kde by až polovica rodičov podporila zvýšenie platov učiteľov, tak našim pedagogickým pracovníkom príliš nedoprajeme, aj keď si ich profesiu vážime.

Priority rodičov z hľadiska investície dodatočných finančných zdrojov

Hoci si rodičia školákov zvyknú pre svoje školopovinné deti želať práve dobrých – kvalitných učiteľov, prieskum túto teóriu príliš nepodporil. Pri výbere školy, ktorú ich dieťa navštevuje, totiž jednoznačne uprednostnili lokalitu, kde sa škola nachádza (61 %), ďalej stavili na kvalitu/úroveň školy (43 %) a kvalita učiteľov sa ocitla až na treťom mieste (40 %).

,,Pomôcky a podnetné prostredie sú síce dôležité, ale ani tá najmodernejšia interaktívna tabuľa nedá vášmu dieťaťu to, čo mu dokáže dať iba učiteľ,“ zhodnotil Juraj Hipš.

Učiteľ Slovenska má status učiteľov zlepšiť

Súťaž Učiteľ Slovenska hľadá tých najlepších učiteľov, ktorí by svojimi výsledkami, prístupom a osobným príbehom všetkým dokázali, že učitelia si napriek celkovému obrazu o školstve zaslúžia úctu spoločnosti. Organizátori súťaže sa preto k prieskumu o vnímaní pedagógov plánujú po ukončení prvého ročníka Učiteľa Slovenska vrátiť a veria, že učitelia v rebríčkoch poskočia.

,,Táto iniciatíva je podľa nás dosť dobrým dôvodom, aby sa viac hovorilo o tom, či miera uznania, ktorej sa dnes učiteľom dostáva, zodpovedá významu ich povolania. Hľadáme významné a príťažlivé príbehy učiteľov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili životy svojich žiakov. Chceli by sme, aby nám dali o sebe vedieť,“ reaguje Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty súťaže.


Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?